Liga Studenților Electroniști din Iași este entitate nonprofit, autonomă, nonguvernamentală, neutră din punct de vedere religios, fără scopuri politice, lucrative ori patrimoniale. Scopul organizației este de a promova şi apăra intereselor profesionale , științifice, sociale, economice, sportive și culturale ale membrilor săi și pe cele ale studenţilor facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informaţiei din Iaşi, prin proiecte, campanii de informare și traininguri, sprijinirea activității de modernizare a învățământului etnic precum și consolidarea relațiilor cu mediile universitare și de cercetare științifică din țară și din străinătate dar şi implicarea lor în diverse activităţi de voluntariat şi/sau educaţionale, acestea contribuind activ la dezvoltarea lor socio-profesională.

Totodată, aceste activități influenţează pozitiv evoluţia comunităţii din care fac parte. Acțiunea de voluntariat a devenit o activitate importantă și în țara noastră, fiind răsplătită cu credite suplimentare și recunoscută ca experiență profesională.

Membrii asociației sunt persoane fizice, studenți electroniști, indiferent de vârstă, profesie, sex, naționalitate, cetățenie, religie, origine sau convingeri politice.

Membrii pot fi :

  1. Membri fondatori;
  2. Membri candidați;
  3. Membri activi;
  4. Membri de onoare;

Din organizația noastră fac parte, până la momentul actual 88 de membrii activi și 125 de membri candidați datorită faptului că în fiecare an recrutăm oameni noi. Suntem deschiși la nou și suntem un colectiv mare și unit. Ne ocupăm foarte mult de membrii noștri și încercăm să îi ajutăm să se dezvolte atât pe plan personal, cât și profesional. Dăm ocazia de a se lega prietenii strânse prin coordonoarea numeroaselor proiecte și prin petrecerea timpului împreună, prin diverse ieșiri sau desfășurând diferite activități. De asemenea, pot participa la training-uri și workshop-uri ținute de membrii noștri și își pot îmbunătăți astfel calitățile de comunicare și lucru în echipă.

Organizația noastră se ocupă atât cu proiecte educaționale, cât și cu proiecte menite să ne facă să muncim cu mai mult spor, proiecte bazate pe distracție și viața de student.