Scopul Asociației:

Scopul principal al activităților Asociației îl constituie promovarea și protejarea intereselor profesionale, științifice, sociale, economice, sportive și culturale ale membrilor săi, cât și pe cele ale studenților facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din Iași, prin proiecte, campanii de informare și traininguri, sprijinirea activității de modernizare a învățământului etnic precum si consolidarea relațiilor cu mediile universitare de cercetare științifică din țară și din străinătate.

 

Obiectivele primordiale ale asociației sunt:

  • Îmbunătățirea condițiilor social-studențești în care își desfășoară activitatea studenții cursanți ai Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din Iași.
  • Inițierea, organizarea și sprijinirea financiară a altor acțiuni pentru realizarea scopului său.
  • Promovarea membrilor competenți în cadrul structurilor de conducere ale facultății și universității, în comisiile de cazare precum și în alte structuri administrative și de conducere la nivel de facultate și universitate, în componența cărora pot intra studenți.
  • Organizarea de acțiuni cu caracter profesional-științific, cultural, turistic, sportiv, ecologic, umanitar, petrecere a timpului liber, de formare a educației non-formale sau orice alte activități specifice.
  • Sprijinirea și stimularea studenților și tinerilor cu aptitudini deosebite și/sau aflați în situații sociale precare.
  • Stabilirea unui dialog permanent între cadrele didactice și organele de conducere ale facultății și universității pe de o parte și studenții.
  • Sprijinirea membrilor săi, în exercitarea profesiei, precum și pentru activitatea deosebită în cadrul asociației.
  • Dezvoltarea activităților de voluntariat și atragerea de membri.