Linux 2.0 2012

Liga Studenților Electroniști din Iași va invită la Linux 2.0 pentru a prezenta și a familiariza studenții din cadrul Facultătii de Electronică Telecomunicații și Tehnologia Informației din Iași cu mediul Linux și software-ul liber (open source software).

Linux 2.0 va fi un workshop în care studenții de la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației vor putea lua contact cu un sistem de operare bazat pe unix, vor interacţiona cu software-ul liber și vor învăța cum se poate folosi o distribuție populară de linux ca un sistem de operare de zi cu zi.

Sesiunea de comunicări științifice „Electro Scientific” 2012

Liga Studenţilor Electronişti din Iaşi împreună cu Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează în perioada 19-22 noiembrie sesiunea de comunicări științifice ”Electro Scientific”.

Prin acest proiect (”Electro Scientific„) ne propunem să implicăm un număr de 40 de studenţi din centrele universitare din ţară, într-o serie de activităţi ample ce au ca scop dezvoltarea cunoştinţelor din domeniul IT&C . Cei 40 de studenţi provin din facultăţile de profil din ţară şi din ONG-urile cu acelaşi domeniu de activitate , tineri care se implică activ în acţiuni de voluntariat.

Această sesiune de comunicări științifice se va desfăşura în incinta Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii si Tehnologia Informaţiei din Iaşi şi constă în:
– Aplicații complexe cu FPGA și/sau microcontrolere;
– Prezentare de lucrări având teme din domeniul procesării analogice a semnalelor:
– Stabilitatea și compensarea amplificatoarelor operaționale;
– Filtre active;
– Eșantionare;
– Modulație în amplitudine;

În cadrul sesiunii de comunicări științifice ”Electro Scientific„ cu ajutorul celor patru companii de profil (IT&C) partenere, se va creea un mediu propice relaționării între specialiști, viitori specialiști și potențialii angajatori. Totodată prin intermediul acestei sesiuni sunt eliminați intermediarii în relația viitor specialist – potențial angajator, comunicarea între acestea făcându-se direct. Pe durata desfăşurării proiectului cele 4 companii partenere vor oferi celor prezenţi informaţii despre joburile disponibile şi atuurile necesare pentru a deveni cadidatul potrivit.

Proiectul este desfasurat in cadrul celui mai mare festival national studentesc STUDENTIADA.

Coordonatori :


Marian Petrariu – 0748 706 466 – Membru activ Liga Studenţilor Electronişti din Iaşi
Botezat Emanuel -0751 331 818 – Membru activ Liga Studenţilor Electronişti din Iaşi